Click to order
ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Total: 
Ваше імя та прізвище
Ваш Email
Ваш телефон
Доставка Новою поштою
Коментар
Payment method
Close
У вас виникли питання?
Я погоджуюсь з умовами політики конфіденційності
Малий турнір 3-5 команд
Ваше імя та прізвище
Ваш телефон
Ваш Email
Коментар
Відправте замовлення і ми зв'яжемось з вами для погодження усіх деталей.

До курсу Громадянська освіта

27 000
грн.
Що це
Спеціалізоване навчання з використання симуляційної освітньої гри «Світ громад» у сфері громадянської освіти.

Для кого
Провайдери неформальної освіти, громадські благодійні організації, молодіжні центри, школи.
Цей курс дозволить
  • сформувати якості та навички, які дозволяють кожному вижити та почуватися впевнено в цьому турбулентному світі;
  • створити ґрунт для появи продуктивних спільнот: сімей, команд, ініціативних груп, бізнесів, громад та міст;
  • вчити інших розуміти людей та процеси у суспільстві.
Що входить
  • комплект гри «Світ Громад: Акселератор ІІІ» (видання 2021 року);
  • безлімітний доступ до сертифікаційного онлайн-курсу «Майстер гри Світу Громад» - спеціалізованого навчання з ефективного використання гри для вирішення комплексних задач у бізнесі, освіті та розвитку громад;
  • 10 менторських годин від сертифікованого майстра гри [zoom, Skype] або одноденний виїзд до замовника;
  • сертифікація на майстра гри усіх, хто має доступ до придбаного комплекту;
  • довічна методична та інформаційна підтримка від виробника;
  • повний доступ до усіх закритих груп національної мережі майстрів гри «Світ Громад».
5 з 10 ключових компетентностей / компонентів з шкільного курсу "Громадянська освіта" інтегровано в ігровий комплект "Світ громад" (нумерацію збережено з програми МОН).
1
Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами
Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну думку, використовувати можливості мови для розкриття тем громадянської освіти; розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування; вести аргументовану полеміку на відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою першоджерела, авторські наукові публікації; створювати українською мовою (усно і письмово) тексти з громадянознавчої тематики.

Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної мови; толерантне ставлення до плюралізму думок.
2
Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати власні навчальні цілі, розвивати навички самоосвіти; аналізувати процес власного навчання, відстежувати інновації в науково-освітньому просторі; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід, набувати нових компетентностей залежно від власних та суспільних потреб.

Ставлення:
розуміння соціальної ролі освіти, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими, готовність до інновацій.
3
Ініціативність і підприємливість
Уміння: обирати дієві життєві стратегії; виявляти можливості й загрози для майбутньої професійної діяльності; працювати для загального блага громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести перемовини, бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною, відповідальною людиною.

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та чесність конкуренції.
4
Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо.

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав людини, визнання цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, активна громадянська позиція.
5
Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища; надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для здоров'я, добробуту й безпеки людини; вести активний спосіб життя, демонструвати рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Ставлення: домінування гуманістичних принципів у світоглядній структурі суспільства, охорона навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших людей.

Вартість
27 000
грн.